Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"definitely come" — Słownik kolokacji angielskich

definitely come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnością przyjdź
  1. come czasownik + definitely przysłówek
    Silna kolokacja

    She smiled, and I was definitely coming to like the new smile.

powered by  eTutor logo