TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"deep" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deep przysłówek

czasownik + deep
Kolokacji: 89
go deep • run deep • sunk deep • buried deep • dig deep • look deep • move deeper • drive deep • reach deep • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. go deep = sięgać głęboko (np. problemy) go deep
2. run deep = być głęboko zakorzenionym (np. uprzedzenia, przekonania) run deep
3. sunk deep = zatopiony głęboko sunk deep
4. buried deep = pochowany głęboko buried deep
5. dig deep = kopać głębiej (sięgać po zasoby, których normalnie się nie używa, szczególnie o pieniądzach) dig deep
  • One had to dig deep, but the water was there.
  • The President's fingers dug deep into the back of her hands.
  • So to survive I put my head right down and dug deep.
  • "I do think about that, especially on long, hard runs when you are really trying to dig deep," she says.
  • The Bengals say yes, only after they have dug deep.
  • Then his other hand dug deep into the soil, and he climbed.
  • If you dig deep into something, it loses the fun.
  • And maybe, if he dug deep, Bobby understood her question even better than she did.
  • But when you dug deep, there was only one true love in her life.
  • Not during the winter, when the creatures were dug deep into the ice.
6. look deep = popatrz głęboko look deep
7. move deeper = rusz się głębiej move deeper
8. drive deep = prowadź głęboko drive deep
10. plunge deep = zagłębiaj głęboko plunge deep
12. drink deep = pij głęboko drink deep
13. breathe deep = odetchnij głęboko breathe deep
14. get deep = dostań głęboko get deep
15. cut deep = potnij głęboko cut deep
16. hidden deep = ukryty głęboko hidden deep
17. grow deeper = stój się głębszy grow deeper

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.