"look deeper" — Słownik kolokacji angielskich

look deeper kolokacja
Popularniejsza odmiana: look deep
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj głębszy
  1. look czasownik + deep przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She brought her face close, looked deep into his eyes.

    Podobne kolokacje: