BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"course" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

course rzeczownik

rzeczownik + course
Kolokacji: 229
golf course • training course • collision course • crash course • obstacle course • college course • education course • ...
course + rzeczownik
Kolokacji: 48
course work • course record • course offering • course correction • course change • course material • course load • ...
course + czasownik
Kolokacji: 84
course includes • course takes • course offers • course leads • course follows • course runs • course begins • course teaches • ...
czasownik + course
Kolokacji: 103
offer courses • change course • teach courses • reverse course • attend courses • take courses • include courses • course called • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
  • To his knowledge he is the only person who offers such a course.
  • The course was first offered to Year 12 students in 2009.
  • The course will be offered again in the spring of 1990.
  • The course will still be offered to high school students, though with a new teacher.
  • This course was no longer offered in the school from 2012.
  • It is the only school that offers such a course.
  • Maybe medical schools could offer a short course in letting go.
  • More than 30 business schools now offer courses in the subject.
  • The college cannot offer enough courses to meet the needs of all students.
  • The course is offered to both male and female patients.
2. change course = zmienić kierunek, potoczyć się innym torem, zmierzać w innym kierunku change course
7. include courses = obejmuj kursy include courses
8. course called = kurs zadzwonił course called
10. develop courses = udoskonal kursy develop courses
11. continue on one's course = kontynuować na czyjś kurs continue on one's course
12. conduct courses = kursy zachowania conduct courses
15. organize courses = zorganizuj kursy organize courses
17. resume one's course = podejmować na nowo czyjś kurs resume one's course
19. enroll in courses = zapisz na kursy enroll in courses
20. continue one's course = kontynuować czyjś kurs continue one's course
28. decide one's course = decydować czyjś kurs decide one's course
36. deliver courses = dostarcz kursy deliver courses
38. direct one's course = kierować czyjś kurs direct one's course
39. introduce courses = przedstaw kursy introduce courses
41. study courses = kursy naukowe study courses
43. make a course = marki kurs make a course
44. keep one's course = trzymać czyjś kurs keep one's course
przymiotnik + course
Kolokacji: 324
main course • due course • advanced course • normal course • academic course • remedial course • introductory course • wise course • ...
przyimek + course
Kolokacji: 28
off course • between courses • from one's course • of courses • including courses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.