"take courses" — Słownik kolokacji angielskich

take courses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij kursy
  1. take czasownik + course rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All students take at least one course in each major area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo