"take one course" — Słownik kolokacji angielskich

take one course kolokacja
Popularniejsza odmiana: take courses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij jeden kurs
  1. take czasownik + course rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All students take at least one course in each major area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo