Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"copy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

copy rzeczownik

rzeczownik + copy
Kolokacji: 80
paper copy • carbon copy • manuscript copy • replacement copy • copy of one's records • advance copy • copy of documents • ...
copy + rzeczownik
Kolokacji: 14
copy editor • copy protection • copy boy • copy machine • copy shop • ...
copy + czasownik
Kolokacji: 26
copy sells • copy exists • copy survives • copy goes • copy comes • ...
czasownik + copy
Kolokacji: 97
make copies • distribute copies • order copies • sign copies • produce copies • sell several copies • sell over several copies • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
7. sell over several copies = sprzedaj ponad kilkoma kopiami sell over several copies
9. sell over several copies = sprzedaj ponad kilkoma kopiami sell over several copies
10. sell about several copies = sprzedaj o kilku kopiach sell about several copies
12. create copies = utwórz kopie create copies
13. copy written = kopia napisany copy written
24. keep a copy = zachowaj odpis keep a copy
  • The 10,000 copies of the books have not been released yet.
  • A copy of those notes was released today by the court.
  • Only 1,000 copies were released in 1987, and all sold out.
  • Physical copies of the single were released in August 20, 2002.
  • A restored copy of the film was released in 2009.
  • A copy of the text will be released soon, though it is not yet available.
  • Hard copies of the album were released on March 25.
  • A copy of the report was released to the press before the official announcement.
  • Though its most popular release was 2009, it is possible that earlier copies were released in 2000.
  • Physical copies of the album were released on 22 February.
31. see a copy = patrz odpis see a copy
34. debut with several copies = debiut z kilkoma kopiami debut with several copies
35. use a copy = wykorzystaj kopię use a copy
36. sell around several copies = sprzedaj około kilku kopii sell around several copies
37. burn copies = spal kopie burn copies
40. copy is placed = kopia jest położona copy is placed
41. return all copies = odrzeknij wszystkie kopie return all copies
42. submit a copy = przedstaw kopię submit a copy
43. exceed several copies = przekrocz kilka kopii exceed several copies
przymiotnik + copy
Kolokacji: 148
free copy • hard copy • digital copy • original copy • exact copy • single copy • only copy • new copy • old copy • additional copy • ...
przyimek + copy
Kolokacji: 18
of several copies • over several copies • to several copies • about several copies • at several copies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.