"buy one's copy" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's copy kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a copy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś kopia
  1. buy czasownik + copy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You don't need to buy a copy for each system.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo