"buy copies" — Słownik kolokacji angielskich

buy copies kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a copy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj się nabrać na kopie
  1. buy czasownik + copy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You don't need to buy a copy for each system.

    Podobne kolokacje: