"buy a copy" — Słownik kolokacji angielskich

buy a copy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj się nabrać na kopię
  1. buy czasownik + copy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You don't need to buy a copy for each system.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo