BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"coordinator" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

coordinator rzeczownik

rzeczownik + coordinator
Kolokacji: 61
program coordinator • project coordinator • events coordinator • parent coordinator • production coordinator • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
  • If we just quickly look at the role of the project coordinator.
  • For eight years, he was a sales manager and special projects coordinator.
  • Then you might go around the corner and introduce yourself to the project coordinator.
  • In addition to their other responsibilities, the project coordinator is responsible for a number activities.
  • He was an industrial designer and project coordinator by career.
  • He is an engineer, political adviser, and a project coordinator.
  • I'm in charge of getting you to the project coordinator.
  • Gina Weiss, a 33-year-old project coordinator for a computer company, comes here to work out five times a week.
  • You'll have to see the project coordinator for that.
  • "I am also the national projects coordinator and editor."
6. campaign coordinator = koordynator kampanii campaign coordinator
7. education coordinator = koordynator edukacyjny education coordinator
czasownik + coordinator
Kolokacji: 9
serve as coordinator • name coordinator • hire as coordinator • appoint coordinator • pitch coordinator • ...
przymiotnik + coordinator
Kolokacji: 28
offensive coordinator • defensive coordinator • new coordinator • national coordinator • regional coordinator • ...
przyimek + coordinator
Kolokacji: 3
of coordinator • to coordinator • for one's coordinator

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.