"events coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

events coordinator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydarzenia koordynator
  1. event rzeczownik + coordinator rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She works as an events coordinator for a marketing firm.

powered by  eTutor logo