"education coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koordynator edukacyjny
  1. education rzeczownik + coordinator rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    More of them than ever before, said Jean Henning, the education coordinator.

powered by  eTutor logo