"control" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

control rzeczownik

rzeczownik + control
Kolokacji: 267
Disease Control • birth control • gun control • arms control • quality control • price control • damage control • flood control • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
1. Disease Control = dział lub instytucja ds. zapobiegania chorobom Disease Control
2. birth control = antykoncepcja, kontrola urodzeń, regulacja urodzeń, zapobieganie ciąży birth control
3. gun control = prawo o posiadaniu broni gun control
4. arms control = kontrola zbrojeń arms control
7. damage control = kontrola obrażeń (rodzaj działań ratunkowych) damage control
8. flood control = ochrona przeciwpowodziowa flood control
9. Mission Control = Centrum kontroli lotów NASA Mission Control
10. pest control = zwalczanie szkodników pest control
14. climate control = termostat kontrolujący ogrzewanie i klimatyzację climate control
17. rent control = nadzór nad wysokością czynszów, kontrola czynszów rent control
19. cost control = kontrola kosztów cost control
  • He was again alone, in control of his own mind.
  • He is able to take control of an individual's mind.
  • You were able to break her control of your mind.
  • But I don't know anything about things like mind control.
  • Is this the last moment I'll be in control of my own mind?
  • She herself turns out to have been under mind control.
  • You would take control of my mind to make me willing.
  • However, the biggest focus is the problems of free choice and mind control.
  • For the moment he made no attempt at mind control.
  • I'm getting this now, it's got you under some kind of mind control.
23. state control = kontrola państwa state control
24. majority control = kontrola większościowa majority control
25. computer control = sterowanie komputerowe computer control
26. process control = kontrola procesu technologicznego process control
27. fire control = kierowanie ogniem fire control
28. access control = kontrola dostępu (np. do pomieszczeń tylko dla personelu) access control
30. volume control = regulator głosu volume control
31. ball control = posiadanie piłki, kontrola nad piłką ball control
32. management control = kontrola kierownicza management control
36. control of one's car = kontrola z czyjś samochód control of one's car
37. building control = kontrola budynku building control
39. power control = kontrola ze wspomaganiem power control
40. export control = reglamentacja eksportu export control
41. motor control = kontrola samochodowa motor control
44. ground control = kontrola naziemna (lotów) ground control
45. air traffic control = kontrola ruchu lotniczego air traffic control
46. stability control = ESP, elektroniczny program stabilizacji stability control
47. security control = kontrola bezpieczeństwa security control
48. muscle control = kontrola nad mięśniami muscle control
49. authority control = kontrola władzy authority control
50. source control = kontrola źródła source control
51. radio control = sterowanie radiowe radio control
52. pain control = ulga w bólu pain control
54. passport control = kontrola paszportowa, odprawa paszportowa passport control
55. control of Congress = kontrola Kongresu control of Congress
56. Union control = Unia kontrola Union control
57. control of one's emotions = kontrola z czyjś uczucia control of one's emotions
58. desktop control = kontrola blatu desktop control
59. speed control = tempomat speed control
62. infection control = kontrola związana z infekcją infection control
63. riot control = tłumienie rozruchów riot control
64. bladder control = kontrola pęcherza bladder control
66. attitude control = kontrola w kontaktach z ludźmi attitude control
67. crime control = kontrola kryminalna crime control
68. motion control = kontrola ruchu motion control
70. control of one's affairs = kontrola z czyjś sprawy control of one's affairs
72. family control = kontrola rodzinna family control
73. master control = układ sterowania master control
74. self control = kontrola własnego ja self control
75. pitch control = kontrola tonu pitch control
77. flow control = sterowanie przepływem flow control
78. erosion control = walka z erozją erosion control
79. exchange control = kontrola dewizowa exchange control
80. time control = kontrola czasu time control
81. air control = kontrola lotnicza air control
82. animal control = wydział odpowiedzialny za nadzór nad zwierzętami animal control
83. control of one's finances = kontrola z czyjś finanse control of one's finances
84. community control = kontrola społeczna community control
85. hand control = kontrola ręki hand control
86. breath control = kontrola oddechu breath control
87. emission control = ograniczanie szkodliwych wyziewów i spalin emission control
88. weed control = zwalczanie chwastów weed control
89. mosquito control = kontrola komara mosquito control
control + rzeczownik
Kolokacji: 164
control system • control room • control panel • control group • control tower • control unit • control freak • control board • ...
control + czasownik
Kolokacji: 47
control passes • control allows • control makes • control works • control goes • ...
czasownik + control
Kolokacji: 194
take control • retain control • lose control • gain control • regain control • seize control • maintain control • assume control • ...
przymiotnik + control
Kolokacji: 321
remote control • complete control • direct control • tight control • total control • strict control • operational control • internal control • ...
przyimek + control
Kolokacji: 35
under control • of control • over control • in control • for control • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.