"authority control" — Słownik kolokacji angielskich

authority control kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontrola władzy
  1. authority rzeczownik + control rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The government wants all schools to become academies, which stand aside from local authority control.

    Podobne kolokacje: