eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"close" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

close przymiotnik

close + rzeczownik
Kolokacji: 198
close friend • close relationship • close proximity • close tie • close range • close contact • close attention • close associate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 84
2. close relationship = bliskie pokrewieństwo, ścisła zależność close relationship
3. close proximity = zbliżenie na bardzo małą odległość close proximity
  • The Church is on the main street in close proximity to the school.
  • She, and they, had spent many months in close proximity.
  • This was a face he didn't mind having in close proximity to his own.
  • Due to the close proximity of the two schools 23 games were played between 1899 and 1910.
  • What you didn't consider were the costs of close proximity.
  • Especially now that we're in close proximity to each other again?
  • The games could be played at two or three sites in close proximity to one another.
  • You kept yourself in close proximity to it for the entire day.
  • The benefit was being in close proximity to each other.
  • At this time, three systems were active and in close proximity.
4. close tie = bliski krawat close tie
5. close range = gęsty zakres close range
8. close associate = blisko stowarzyszony close associate
9. close friendship = bliska przyjaźń close friendship
11. close look = blisko popatrz close look
12. close call = sytuacja\, z której cudem wyszło się cało, o mały włos, o mało co, niewiele brakowało close call
13. close ally = bliski sojusznik close ally
16. close association = bliski związek, ścisły związek close association
17. close race = zacięty wyścig close race
18. close connection = ścisłe powiązanie close connection
20. close watch = ścisły nadzór close watch
21. close link = drobiazgowy link close link
24. close scrutiny = dokładna obserwacja, ścisły nadzór close scrutiny
26. close adviser = bliski doradca close adviser
27. close aide = bliski bliski współpracownik close aide
28. close collaboration = ścisła współpraca close collaboration
30. close combat = walka bezpośrednia close combat
31. close election = zacięte wybory, wyrównane wybory, wybory z bardzo małą różnicą głosów close election
32. close bond = bliskie więzi close bond
33. close second = blisko drugi close second
34. close touch = ścisły kontakt close touch
35. close resemblance = bliskie podobieństwo close resemblance
36. close game = wyrównana gra close game
37. close eye = bliskie oko close eye
38. close match = bliski mecz close match
39. close supervision = ścisły nadzór close supervision
40. close family = bliska rodzina, bliscy krewni, najbliższa rodzina, najbliżsi krewni close family
41. close observation = szczegółowa obserwacja close observation
42. close season = okres ochronny close season
43. close reading = drobiazgowe czytanie close reading
44. close contest = wyrównana walka close contest
45. close vote = zbliżony głos close vote
46. close cousin = bliski kuzyn close cousin
47. close air support = bliskie wsparcie powietrzne close air support
48. close study = drobiazgowa nauka close study
49. close alliance = drobiazgowe przymierze close alliance
50. close companion = bliski towarzysz close companion
51. close confidant = bliski powiernik close confidant
52. close colleague = bliski kolega close colleague
53. close neighbor = bliski sąsiad close neighbor
54. close partnership = zwarta spółka close partnership
55. close approach = wyrównane nadejście close approach
56. close kin = zwarta rodzina close kin
57. close approximation = bliskie przybliżenie close approximation
58. close formation = szyk zwarty close formation
59. close harmony = typ harmonii odznaczający się wykorzystaniem bliskich interwałów close harmony
60. close acquaintance = bliski znajomy close acquaintance
61. close tab = bliska naszywka close tab
62. close similarity = bliskie podobieństwo close similarity
63. close vicinity = bliskie sąsiedztwo close vicinity
64. close distance = bliska odległość close distance
65. close coordination = ścisła koordynacja close coordination
66. close pursuit = wyrównana pościg close pursuit
67. close observer = bliski obserwator close observer
68. close advisor = bliski doradca close advisor
69. close collaborator = bliski współpracownik close collaborator
70. close thing = sytuacja\, z której cudem wyszło się cało, o mały włos, o mało co, niewiele brakowało close thing
71. close decision = zbliżona decyzja close decision
72. close surveillance = ścisła inwigilacja close surveillance
73. close circle = bliskie koło close circle
74. close co-operation = wyrównana współpraca close co-operation
75. close loss = bliska strata close loss
76. close affinity = bliskie pokrewieństwo close affinity
77. close confine = blisko zamknij close confine
78. close battle = wyrównana bitwa close battle
79. close finish = wyrównana końcówka close finish
80. close family member = bliski członek rodziny close family member
81. close consultation = drobiazgowa konsultacja close consultation
82. close orbit = bliska orbita close orbit
83. close interest = bliski interes close interest
84. close confinement = całkowite zamknięcie close confinement
czasownik + close
Kolokacji: 24
come close • stand close • lean close • sit close • live close • ...
przysłówek + close
Kolokacji: 32
extremely close • particularly close • fairly close • relatively close • especially close • ...
close + przyimek
Kolokacji: 12
close to • close with • close for • close in • close by • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.