BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"close" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

close przymiotnik

close + rzeczownik
Kolokacji: 198
close friend • close relationship • close proximity • close tie • close range • close contact • close attention • close associate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 84
1. close tie = bliski krawat close tie
2. close association = bliski związek, ścisły związek close association
3. close connection = ścisłe powiązanie close connection
4. close link = drobiazgowy link close link
5. close bond = bliskie więzi close bond
6. close air support = bliskie wsparcie powietrzne close air support
7. close attachment = bliska więź close attachment
8. close affiliation = bliska przynależność close affiliation
9. close adherence = wyrównane trzymanie się close adherence
10. close linkage = wyrównane powiązanie close linkage
(5) range, orbit, view, reach
Kolokacji: 4
(13) adviser, advisor, consultation
Kolokacji: 3
(17) reading, reader, student
Kolokacji: 3
(18) season, term, vowel
Kolokacji: 3
(20) confidant, confidante
Kolokacji: 2
(22) approximation, shot, up
Kolokacji: 3
(24) tab, check
Kolokacji: 2
(29) margin, tolerance, variant
Kolokacji: 3
(30) follower, disciple
Kolokacji: 2
(31) copy, imitation, facsimile
Kolokacji: 3
(32) guard, scrape, button
Kolokacji: 3
(33) identification, communion
Kolokacji: 2
(34) air, atmosphere
Kolokacji: 2
(35) flyby
Kolokacji: 1
(36) conversation, loophole
Kolokacji: 2
(37) presence, attendance
Kolokacji: 2
(39) inbreeding, coupling
Kolokacji: 2
czasownik + close
Kolokacji: 24
come close • stand close • lean close • sit close • live close • ...
przysłówek + close
Kolokacji: 32
extremely close • particularly close • fairly close • relatively close • especially close • ...
close + przyimek
Kolokacji: 12
close to • close with • close for • close in • close by • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.