BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"close" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

close przymiotnik

close + rzeczownik
Kolokacji: 198
close friend • close relationship • close proximity • close tie • close range • close contact • close attention • close associate • ...
czasownik + close
Kolokacji: 24
come close • stand close • lean close • sit close • live close • ...
przysłówek + close
Kolokacji: 32
extremely close • particularly close • fairly close • relatively close • especially close • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(1) extremely, exceedingly
Kolokacji: 2
1. relatively close = stosunkowo blisko relatively close
3. sufficiently close = wystarczająco blisko sufficiently close
4. surprisingly close = zadziwiająco blisko surprisingly close
5. increasingly close = coraz bardziej blisko increasingly close
6. damned close = potępieńcy blisko damned close
7. awfully close = strasznie blisko awfully close
8. tantalizingly close = drażniąco blisko tantalizingly close
9. geographically close = geograficznie blisko geographically close
10. nowhere close = nigdzie blisko nowhere close
11. incredibly close = niewiarygodnie blisko incredibly close
12. remotely close = trochę blisko remotely close
13. physically close = fizycznie blisko physically close
14. excruciatingly close = nieznośnie blisko excruciatingly close
15. frighteningly close = potwornie blisko frighteningly close
16. damn close = cholernie blisko damn close
(6) uncomfortably, somewhere
Kolokacji: 2
close + przyimek
Kolokacji: 12
close to • close with • close for • close in • close by • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.