BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"close" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

close przymiotnik

close + rzeczownik
Kolokacji: 198
close friend • close relationship • close proximity • close tie • close range • close contact • close attention • close associate • ...
czasownik + close
Kolokacji: 24
come close • stand close • lean close • sit close • live close • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. stand close = stań blisko stand close
2. live close = żyj blisko live close
3. feel close = poczuj blisko feel close
4. keep close = trzymaj się w pobliżu keep close
5. sound close = dźwięk blisko sound close
6. remain close = pozostań blisko remain close
7. stay close = zostań blisko stay close
(3) grow, become
Kolokacji: 2
przysłówek + close
Kolokacji: 32
extremely close • particularly close • fairly close • relatively close • especially close • ...
close + przyimek
Kolokacji: 12
close to • close with • close for • close in • close by • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.