"remain close" — Słownik kolokacji angielskich

remain close kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań blisko
  1. remain czasownik + close przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Berfir turns and strides across the hillside, not remaining all that close to the revetments.

    Podobne kolokacje: