"close supervision" — Słownik kolokacji angielskich

close supervision kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ścisły nadzór
  1. close przymiotnik + supervision rzeczownik
    Silna kolokacja

    They say we're too backward for the usual close supervision up here.

powered by  eTutor logo