Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"circuit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

circuit rzeczownik

rzeczownik + circuit
Kolokacji: 102
Columbia Circuit • lecture circuit • festival circuit • club circuit • logic circuit • ...
circuit + rzeczownik
Kolokacji: 46
Circuit Court • circuit board • circuit breaker • circuit judge • Circuit City • circuit design • ...
circuit + czasownik
Kolokacji: 24
circuit uses • circuit consists • circuit containing • J. Circuit invites • circuit includes • ...
czasownik + circuit
Kolokacji: 27
complete the circuit • appeal for the Second Circuit • make a circuit • nominate for the Ninth Circuit • circuit is used • ...
przymiotnik + circuit
Kolokacji: 84
short circuit • electrical circuit • electronic circuit • independent circuit • international circuit • complete circuit • professional circuit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. short circuit = zwarcie (w układzie elektrycznym) short circuit
4. independent circuit = niezależny obwód independent circuit
  • He is currently wrestling on the independent circuit in Mexico.
  • During the next year, he would quickly become a regular on the independent circuit.
  • The film was also a success on the independent circuit.
  • After his training was complete, Young began working on the independent circuit.
  • After leaving the company in 1996, he began working on the independent circuit.
  • She started her wrestling career on the independent circuit in 1999.
  • Those who race on the independent circuit may not have this regulation.
  • It represents the rising stars of the college and independent circuit.
  • The team would later return to the independent circuit after the league folded in 1927.
  • While wrestling on the independent circuit he worked as an accountant during the day.
5. international circuit = międzynarodowy obwód international circuit
6. complete circuit = ukończony obwód complete circuit
8. electric circuit = obwód elektryczny electric circuit
9. digital circuit = obwód cyfrowy digital circuit
10. judicial circuit = okręg sądowy judicial circuit
11. neural circuit = obwód neuronalny neural circuit
12. open circuit = obwód otwarty open circuit
13. closed circuit = obwód zamknięty closed circuit
14. new circuit = nowy obwód new circuit
15. European circuit = Europejski obwód European circuit
przyimek + circuit
Kolokacji: 14
with circuits • on the circuit • into the circuit • in the circuit • to the circuit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.