TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"circuit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

circuit rzeczownik

rzeczownik + circuit
Kolokacji: 102
Columbia Circuit • lecture circuit • festival circuit • club circuit • logic circuit • ...
circuit + rzeczownik
Kolokacji: 46
Circuit Court • circuit board • circuit breaker • circuit judge • Circuit City • circuit design • ...
circuit + czasownik
Kolokacji: 24
circuit uses • circuit consists • circuit containing • J. Circuit invites • circuit includes • ...
czasownik + circuit
Kolokacji: 27
complete the circuit • appeal for the Second Circuit • make a circuit • nominate for the Ninth Circuit • circuit is used • ...
przymiotnik + circuit
Kolokacji: 84
short circuit • electrical circuit • electronic circuit • independent circuit • international circuit • complete circuit • professional circuit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. short circuit = zwarcie (w układzie elektrycznym) short circuit
  • He was working on an electronic circuit at one of the benches.
  • Electronic circuits have usually been considered machines, although they may lack moving parts.
  • The control system may be the diver or an electronic circuit.
  • The standard return for electrical and electronic circuits is the earth ground.
  • How many have been killed over the years because some electronic circuit under the city got the hiccups?
  • The type of calculation is similar to a parallel electronic circuit.
  • Active current sources have many important applications in electronic circuits.
  • Circuit design follows the same lines for all electronic circuits.
  • Then he checked the electronic circuits inside and tested various parts.
  • However, when realizing an electronic circuit, those parameters are of great importance.
4. independent circuit = niezależny obwód independent circuit
5. international circuit = międzynarodowy obwód international circuit
6. complete circuit = ukończony obwód complete circuit
8. electric circuit = obwód elektryczny electric circuit
9. digital circuit = obwód cyfrowy digital circuit
10. judicial circuit = okręg sądowy judicial circuit
11. neural circuit = obwód neuronalny neural circuit
12. open circuit = obwód otwarty open circuit
13. closed circuit = obwód zamknięty closed circuit
14. new circuit = nowy obwód new circuit
15. European circuit = Europejski obwód European circuit
przyimek + circuit
Kolokacji: 14
with circuits • on the circuit • into the circuit • in the circuit • to the circuit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.