TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"circuit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

circuit rzeczownik

rzeczownik + circuit
Kolokacji: 102
Columbia Circuit • lecture circuit • festival circuit • club circuit • logic circuit • ...
circuit + rzeczownik
Kolokacji: 46
Circuit Court • circuit board • circuit breaker • circuit judge • Circuit City • circuit design • ...
circuit + czasownik
Kolokacji: 24
circuit uses • circuit consists • circuit containing • J. Circuit invites • circuit includes • ...
czasownik + circuit
Kolokacji: 27
complete the circuit • appeal for the Second Circuit • make a circuit • nominate for the Ninth Circuit • circuit is used • ...
przymiotnik + circuit
Kolokacji: 84
short circuit • electrical circuit • electronic circuit • independent circuit • international circuit • complete circuit • professional circuit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. short circuit = zwarcie (w układzie elektrycznym) short circuit
  • The cause of the fire was an electrical short circuit.
  • The starting point for any electrical circuit is from the power source.
  • Only one electrical circuit can be used for this arrangement.
  • Early reports blamed an electrical short circuit as the cause.
  • The running rails are not part of the electrical circuit.
  • The system we consider is the electrical circuit shown in Fig. 24.5.
  • After you get your electrons moving along, you'll need an electrical circuit to do anything with it.
  • The standard return for electrical and electronic circuits is the earth ground.
  • Think of performer and public as creating an electrical circuit.
  • For example, children can try out their ideas about electrical circuits practically.
4. independent circuit = niezależny obwód independent circuit
5. international circuit = międzynarodowy obwód international circuit
6. complete circuit = ukończony obwód complete circuit
8. electric circuit = obwód elektryczny electric circuit
9. digital circuit = obwód cyfrowy digital circuit
10. judicial circuit = okręg sądowy judicial circuit
11. neural circuit = obwód neuronalny neural circuit
12. open circuit = obwód otwarty open circuit
13. closed circuit = obwód zamknięty closed circuit
14. new circuit = nowy obwód new circuit
15. European circuit = Europejski obwód European circuit
przyimek + circuit
Kolokacji: 14
with circuits • on the circuit • into the circuit • in the circuit • to the circuit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.