GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"circuit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

circuit rzeczownik

rzeczownik + circuit
Kolokacji: 102
Columbia Circuit • lecture circuit • festival circuit • club circuit • logic circuit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(3) festival, summer
Kolokacji: 2
(4) club, cabaret, nightclub
Kolokacji: 3
2. NASCAR circuit = NASCAR obwód NASCAR circuit
3. LC circuit = Obwód LC LC circuit
4. oldies circuit = dawne przeboje obwód oldies circuit
5. RC circuit = Obwód RC RC circuit
6. Chautauqua circuit = Chautauqua obwód Chautauqua circuit
7. Monza circuit = Monza obwód Monza circuit
8. CMOS circuit = Obwód CMOS CMOS circuit
9. VLSI circuit = Obwód VLSI VLSI circuit
10. IEEE Circuit = Obwód IEEE IEEE Circuit
(8) brain, custom, Formula
Kolokacji: 3
(11) comedy, theater, transmission
Kolokacji: 3
(12) street, home, coffeehouse
Kolokacji: 3
(13) tennis, wrestling
Kolokacji: 2
(17) tourist, touring
Kolokacji: 2
(18) college, world
Kolokacji: 2
(21) Mount, Annapurna, wall
Kolokacji: 3
(22) Short, bridge, arena, loop
Kolokacji: 4
(23) DC, AC, voltage, quantum
Kolokacji: 4
(24) folk, blue
Kolokacji: 2
(25) semiconductor, silicon
Kolokacji: 2
(26) mile, km, kilometre
Kolokacji: 3
circuit + rzeczownik
Kolokacji: 46
Circuit Court • circuit board • circuit breaker • circuit judge • Circuit City • circuit design • ...
circuit + czasownik
Kolokacji: 24
circuit uses • circuit consists • circuit containing • J. Circuit invites • circuit includes • ...
czasownik + circuit
Kolokacji: 27
complete the circuit • appeal for the Second Circuit • make a circuit • nominate for the Ninth Circuit • circuit is used • ...
przymiotnik + circuit
Kolokacji: 84
short circuit • electrical circuit • electronic circuit • independent circuit • international circuit • complete circuit • professional circuit • ...
przyimek + circuit
Kolokacji: 14
with circuits • on the circuit • into the circuit • in the circuit • to the circuit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.