GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"circuit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

circuit rzeczownik

rzeczownik + circuit
Kolokacji: 102
Columbia Circuit • lecture circuit • festival circuit • club circuit • logic circuit • ...
circuit + rzeczownik
Kolokacji: 46
Circuit Court • circuit board • circuit breaker • circuit judge • Circuit City • circuit design • ...
circuit + czasownik
Kolokacji: 24
circuit uses • circuit consists • circuit containing • J. Circuit invites • circuit includes • ...
2. circuit works = obwód pracuje circuit works
3. circuit goes = obwód idzie circuit goes
4. circuit runs = obwód przebiega circuit runs
5. circuit blows = uderzenia obwodu circuit blows
6. circuit functions = funkcje obwodu circuit functions
7. circuit serves = serwy obwodu circuit serves
8. circuit performs = obwód wykonuje circuit performs
(2) consist, connect, comprise
Kolokacji: 3
(4) invite, cause
Kolokacji: 2
(5) switch, overturn, overload
Kolokacji: 3
(6) ride, uphold
Kolokacji: 2
czasownik + circuit
Kolokacji: 27
complete the circuit • appeal for the Second Circuit • make a circuit • nominate for the Ninth Circuit • circuit is used • ...
przymiotnik + circuit
Kolokacji: 84
short circuit • electrical circuit • electronic circuit • independent circuit • international circuit • complete circuit • professional circuit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.