Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"circuit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

circuit rzeczownik

rzeczownik + circuit
Kolokacji: 102
Columbia Circuit • lecture circuit • festival circuit • club circuit • logic circuit • ...
circuit + rzeczownik
Kolokacji: 46
Circuit Court • circuit board • circuit breaker • circuit judge • Circuit City • circuit design • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
2. circuit board = płytka obwodu drukowanego circuit board
3. circuit breaker = wyłącznik automatyczny, bezpiecznik elektryczny, korek elektryczny circuit breaker
5. Circuit City = Obwód Miasto Circuit City
6. circuit design = projektowanie układów cyfrowych circuit design
7. Ninth Circuit Court = Dziewiąty sąd objazdowy Ninth Circuit Court
8. circuit court judge = sędzia sądu objazdowego circuit court judge
9. circuit diagram = schemat zasadniczy (np. połączeń elektrycznych) circuit diagram
circuit + czasownik
Kolokacji: 24
circuit uses • circuit consists • circuit containing • J. Circuit invites • circuit includes • ...
czasownik + circuit
Kolokacji: 27
complete the circuit • appeal for the Second Circuit • make a circuit • nominate for the Ninth Circuit • circuit is used • ...
przymiotnik + circuit
Kolokacji: 84
short circuit • electrical circuit • electronic circuit • independent circuit • international circuit • complete circuit • professional circuit • ...
przyimek + circuit
Kolokacji: 14
with circuits • on the circuit • into the circuit • in the circuit • to the circuit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.