Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"circuit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

circuit rzeczownik

rzeczownik + circuit
Kolokacji: 102
Columbia Circuit • lecture circuit • festival circuit • club circuit • logic circuit • ...
circuit + rzeczownik
Kolokacji: 46
Circuit Court • circuit board • circuit breaker • circuit judge • Circuit City • circuit design • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
3. Circuit City = Obwód Miasto Circuit City
4. Ninth Circuit Court = Dziewiąty sąd objazdowy Ninth Circuit Court
5. circuit court judge = sędzia sądu objazdowego circuit court judge
7. U.S. Circuit Court = USA sąd objazdowy U.S. Circuit Court
8. Second Circuit Court = Drugi sąd objazdowy Second Circuit Court
10. circuit party = obwód przyjęcie circuit party
11. circuit box = obwód pudło circuit box
12. circuit preacher = kaznodzieja obwodu circuit preacher
(2) board, card, wiring
Kolokacji: 3
(3) breaker, chip, interrupter
Kolokacji: 3
(5) diagram, clerk
Kolokacji: 2
(8) race, Tournament
Kolokacji: 2
(12) complexity, analysis, analyzer
Kolokacji: 3
circuit + czasownik
Kolokacji: 24
circuit uses • circuit consists • circuit containing • J. Circuit invites • circuit includes • ...
czasownik + circuit
Kolokacji: 27
complete the circuit • appeal for the Second Circuit • make a circuit • nominate for the Ninth Circuit • circuit is used • ...
przymiotnik + circuit
Kolokacji: 84
short circuit • electrical circuit • electronic circuit • independent circuit • international circuit • complete circuit • professional circuit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.