BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"channel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

channel rzeczownik

rzeczownik + channel
Kolokacji: 165
television channel • English Channel • cable channel • TV channel • Discovery Channel • YouTube channel • news channel • ...
channel + rzeczownik
Kolokacji: 64
Channel Island • Channel Tunnel • Channel quiz • calcium channel blocker • Channel Fleet • Clear Channel Communication • ...
channel + czasownik
Kolokacji: 70
channel broadcasts • channel launches • channel begins • channel shows • channel airs • channel carries • ...
czasownik + channel
Kolokacji: 62
channel called • air on the channel • broadcast on the channel • show on the channel • premier on Disney Channel • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. channel called = kanał zadzwonił channel called
2. channel is renamed = kanał jest przemianowany channel is renamed
3. channel is multiplexed = kanał jest przesyłany tym samym torem channel is multiplexed
4. channel is named = kanał jest nazwany channel is named
(6) display, open, give
Kolokacji: 3
(9) cross, join
Kolokacji: 2
(10) aim, remain, consist
Kolokacji: 3
(11) see, check, watch
Kolokacji: 4
przymiotnik + channel
Kolokacji: 155
digital channel • main channel • narrow channel • virtual channel • private channel • local channel • new channel • different channel • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.