BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"channel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

channel rzeczownik

rzeczownik + channel
Kolokacji: 165
television channel • English Channel • cable channel • TV channel • Discovery Channel • YouTube channel • news channel • ...
channel + rzeczownik
Kolokacji: 64
Channel Island • Channel Tunnel • Channel quiz • calcium channel blocker • Channel Fleet • Clear Channel Communication • ...
channel + czasownik
Kolokacji: 70
channel broadcasts • channel launches • channel begins • channel shows • channel airs • channel carries • ...
czasownik + channel
Kolokacji: 62
channel called • air on the channel • broadcast on the channel • show on the channel • premier on Disney Channel • ...
przymiotnik + channel
Kolokacji: 155
digital channel • main channel • narrow channel • virtual channel • private channel • local channel • new channel • different channel • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(1) digital, concrete, physical
Kolokacji: 3
(3) narrow, shallow, certain
Kolokacji: 3
(5) private, public, individual
Kolokacji: 3
(7) new, original, all-news
Kolokacji: 3
(15) proper, appropriate, right
Kolokacji: 3
(16) single, only, exclusive, dual
Kolokacji: 4
(17) additional, extra
Kolokacji: 2
(18) regional, western
Kolokacji: 2
(19) voltage-gated, ligand-gated
Kolokacji: 2
(20) popular, favorite
Kolokacji: 2
(21) major, old, ancient
Kolokacji: 3
(24) secure, safe, treacherous
Kolokacji: 3
(26) pre-transition, encrypted
Kolokacji: 2
(29) dedicated, religious
Kolokacji: 2
(30) artificial, man-made
Kolokacji: 2
(33) Irish, British
Kolokacji: 2
(36) current, unused
Kolokacji: 2
(37) Israeli, Australian
Kolokacji: 2
(39) indirect, tortuous
Kolokacji: 2
(40) blue, social, northern
Kolokacji: 3
(41) red, green
Kolokacji: 2
(42) sensory, optical
Kolokacji: 2
przyimek + channel
Kolokacji: 20
through channels • of channels • into channels • with channels • by channels • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.