BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"channel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

channel rzeczownik

rzeczownik + channel
Kolokacji: 165
television channel • English Channel • cable channel • TV channel • Discovery Channel • YouTube channel • news channel • ...
channel + rzeczownik
Kolokacji: 64
Channel Island • Channel Tunnel • Channel quiz • calcium channel blocker • Channel Fleet • Clear Channel Communication • ...
channel + czasownik
Kolokacji: 70
channel broadcasts • channel launches • channel begins • channel shows • channel airs • channel carries • ...
czasownik + channel
Kolokacji: 62
channel called • air on the channel • broadcast on the channel • show on the channel • premier on Disney Channel • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
4. switch channels = kanały zmiany switch channels
7. make a channel = marki kanał make a channel
8. go through channels = załatwiać sprawę odpowiednią drogą (np. poprzez odpowiednie osoby i procedury) go through channels
9. move to the channel = przeprowadź się do kanału move to the channel
11. move into channels = rusz się do kanałów move into channels
12. cut a channel = wydrąż kanał cut a channel
13. make through channels = zrób przez kanały make through channels
14. produce for the channel = wyprodukuj dla kanału produce for the channel
15. develop channels = rozbuduj kanały develop channels
16. run on cable channels = być pochłoniętym kanałami kablowymi run on cable channels
17. produce channels = przedłuż kanały produce channels
18. run in a channel = dotrzeć kanał run in a channel
19. operate on channels = działaj na kanały operate on channels
(6) display, open, give
Kolokacji: 3
(9) cross, join
Kolokacji: 2
(10) aim, remain, consist
Kolokacji: 3
(11) see, check, watch
Kolokacji: 4
przymiotnik + channel
Kolokacji: 155
digital channel • main channel • narrow channel • virtual channel • private channel • local channel • new channel • different channel • ...
przyimek + channel
Kolokacji: 20
through channels • of channels • into channels • with channels • by channels • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.