BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"channel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

channel rzeczownik

rzeczownik + channel
Kolokacji: 165
television channel • English Channel • cable channel • TV channel • Discovery Channel • YouTube channel • news channel • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
2. cable channel = kanał telewizji kablowej cable channel
3. TV channel = kanał telewizyjny TV channel
5. cable television channel = kanał telewizyjny kablowy cable television channel
6. video channel = kanał wideo video channel
7. cable news channel = wiadomości kablowe kanał cable news channel
8. broadcasting channel = kanał do spraw radia i telewizji broadcasting channel
9. HDTV channel = HDTV kanał HDTV channel
10. network channel = kanał sieci network channel
11. satellite television channel = kanał telewizyjny satelitarny satellite television channel
12. cable TV channel = kanał telewizyjny kablowy cable TV channel
13. Monitor Channel = Monitor Kanał Monitor Channel
(9) History, Biography
Kolokacji: 2
(10) Weather, Sky
Kolokacji: 2
(11) river, creek, sea
Kolokacji: 3
(12) ion, cation
Kolokacji: 2
(14) Bristol, Mozambique, harbor
Kolokacji: 3
(15) Fox, North
Kolokacji: 4
(19) sister, Broad
Kolokacji: 2
(23) Learning, sales, pay, output
Kolokacji: 4
(24) Hallmark, specialty
Kolokacji: 2
(26) Golf, Tennis
Kolokacji: 2
(28) shopping, marketing
Kolokacji: 2
(29) Fibre, color, nerve, membrane
Kolokacji: 4
(30) ship, flagship
Kolokacji: 2
(31) Science, government, Bravo
Kolokacji: 3
(32) stereo, quantum, energy
Kolokacji: 3
(34) community, niche, Islam
Kolokacji: 3
(35) input, subspace, definition
Kolokacji: 3
(36) MIDI, Internet
Kolokacji: 2
channel + rzeczownik
Kolokacji: 64
Channel Island • Channel Tunnel • Channel quiz • calcium channel blocker • Channel Fleet • Clear Channel Communication • ...
channel + czasownik
Kolokacji: 70
channel broadcasts • channel launches • channel begins • channel shows • channel airs • channel carries • ...
czasownik + channel
Kolokacji: 62
channel called • air on the channel • broadcast on the channel • show on the channel • premier on Disney Channel • ...
przymiotnik + channel
Kolokacji: 155
digital channel • main channel • narrow channel • virtual channel • private channel • local channel • new channel • different channel • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.