BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"channel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

channel rzeczownik

rzeczownik + channel
Kolokacji: 165
television channel • English Channel • cable channel • TV channel • Discovery Channel • YouTube channel • news channel • ...
channel + rzeczownik
Kolokacji: 64
Channel Island • Channel Tunnel • Channel quiz • calcium channel blocker • Channel Fleet • Clear Channel Communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(1) Island, Isle, Islander
Kolokacji: 3
(4) blocker
Kolokacji: 2
(8) coast, flow, switching
Kolokacji: 3
(9) opera, comedy, drama
Kolokacji: 3
1. channel lineup = kanał lineup channel lineup
2. channel station = kanał stacja channel station
3. Channel Crossing = Doprowadź krzyżowanie się Channel Crossing
4. channel position = pozycja kanału channel position
5. channel space = kanał przestrzeń channel space
(11) v, m
Kolokacji: 2
(13) marker, logo
Kolokacji: 2
(14) Classic, stuffing
Kolokacji: 2
(15) width, length
Kolokacji: 2
(16) Zero, website
Kolokacji: 2
channel + czasownik
Kolokacji: 70
channel broadcasts • channel launches • channel begins • channel shows • channel airs • channel carries • ...
czasownik + channel
Kolokacji: 62
channel called • air on the channel • broadcast on the channel • show on the channel • premier on Disney Channel • ...
przymiotnik + channel
Kolokacji: 155
digital channel • main channel • narrow channel • virtual channel • private channel • local channel • new channel • different channel • ...
przyimek + channel
Kolokacji: 20
through channels • of channels • into channels • with channels • by channels • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.