eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"budget" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

budget rzeczownik

rzeczownik + budget
Kolokacji: 81
state budget • operating budget • defense budget • advertising budget • capital budget • education budget • city budget • ...
budget + rzeczownik
Kolokacji: 197
budget deficit • budget cut • budget gap • budget proposal • budget surplus • budget director • budget plan • budget crisis • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 57
2. budget cut = cięcie w budżecie budget cut
3. budget gap = dziura budżetowa budget gap
5. budget surplus = nadwyżka budżetowa budget surplus
6. budget director = dyrektor ekonomiczny odpowiedzialny za budżet budget director
7. budget plan = plan budżetu budget plan
8. budget process = proces uchwalania budżetu budget process
9. budget crisis = kryzys budżetowy budget crisis
12. budget agreement = porozumienie w sprawie budżetu budget agreement
13. budget shortfall = dziura budżetowa budget shortfall
14. budget office = biuro budżetowe budget office
16. budget constraint = linia ograniczenia budżetowego budget constraint
18. budget deal = porozumienie dot. budżetu budget deal
19. budget battle = bitwa budżetowa budget battle
20. budget problem = problem budżetowy budget problem
21. budget Bill = Bill budżetowy budget Bill
22. budget talk = mówienie budżetowe budget talk
24. budget year = rok budżetowy budget year
25. budget package = paczka budżetowa budget package
26. budget issue = kwestia budżetowa budget issue
27. budget debate = debata budżetowa budget debate
28. Congressional Budget Office = agencja federalna rządu USA dostarczająca Kongresowi danych ekonomicznych Congressional Budget Office
29. Federal budget deficit = Deficyt budżetu federalnego Federal budget deficit
30. budget analyst = analityk budżetu budget analyst
31. Senate Budget Committee = Senat komisja budżetowa Senate Budget Committee
32. Budget Policy Priority = Priorytet polityczny budżetowy Budget Policy Priority
33. House Budget Committee = Izba komisja budżetowa House Budget Committee
34. budget reduction = obniżenie budżetowe budget reduction
35. budget official = urzędnik budżetowy budget official
36. budget cutback = redukcja budżetowa budget cutback
37. budget airline = linia lotnicza budżetowa budget airline
38. budget impasse = impas budżetowy budget impasse
39. budget increase = zwiększenie budżetu budget increase
40. budget hotel = hotel budżetowy budget hotel
41. Budget Act = Ustawa budżetowa Budget Act
42. budget priority = priorytet budżetowy budget priority
43. budget projection = projekcja budżetowa budget projection
44. budget fight = walka budżetowa budget fight
45. budget expert = specjalista budżetowy budget expert
46. budget item = pozycja budżetowa budget item
47. budget document = dokument budżetowy budget document
49. budget film = film budżetowy budget film
50. budget compromise = tani kompromis budget compromise
51. budget speech = przemówienie budżetowe budget speech
52. Budget Responsibility = Odpowiedzialność budżetowa Budget Responsibility
53. budget policy = polityka budżetowa budget policy
54. budget allocation = podział budżetu budget allocation
55. budget woe = żałość budżetowa budget woe
56. budget decision = tania decyzja budget decision
57. budget authority = władza budżetowa budget authority
budget + czasownik
Kolokacji: 65
budget includes • budget increases • budget calls • budget grows • budget goes • ...
czasownik + budget
Kolokacji: 61
cut one's budget • increase one's budget • release one's state budget • reduce one's budget • present one's budget • balance the budget • ...
przymiotnik + budget
Kolokacji: 112
annual budget • balanced budget • federal budget • military budget • tight budget • total budget • current budget • limited budget • ...
przyimek + budget
Kolokacji: 19
over budget • under budget • of one's budget • within one's budget • out of one's budget • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.