BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"budget" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

budget rzeczownik

rzeczownik + budget
Kolokacji: 81
state budget • operating budget • defense budget • advertising budget • capital budget • education budget • city budget • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
2. operating budget = budżet operacyjny operating budget
4. advertising budget = budżet reklamowy advertising budget
5. capital budget = budżet inwestycyjny, plan inwestycyjny capital budget
6. city budget = budżet miasta city budget
7. education budget = wydatki rządu na edukację education budget
8. school budget = budżet szkolny school budget
9. production budget = budżet produkcyjny production budget
11. marketing budget = budżet marketingowy marketing budget
12. shoestring budget = głodowy budżet shoestring budget
13. Pentagon budget = Budżet Pentagonu Pentagon budget
14. research budget = budżet badawczy research budget
16. ad budget = ogłoszenie budżet ad budget
17. defence budget = wydatki rządu na obronę narodową defence budget
18. aid budget = budżet pomocowy aid budget
19. family budget = budżet rodzinny family budget
20. household budget = budżet domowy household budget
21. county budget = budżet hrabstwa county budget
22. austerity budget = budżet oszczędnościowy austerity budget
24. intelligence budget = budżet wywiadowczy intelligence budget
budget + rzeczownik
Kolokacji: 197
budget deficit • budget cut • budget gap • budget proposal • budget surplus • budget director • budget plan • budget crisis • ...
budget + czasownik
Kolokacji: 65
budget includes • budget increases • budget calls • budget grows • budget goes • ...
czasownik + budget
Kolokacji: 61
cut one's budget • increase one's budget • release one's state budget • reduce one's budget • present one's budget • balance the budget • ...
przymiotnik + budget
Kolokacji: 112
annual budget • balanced budget • federal budget • military budget • tight budget • total budget • current budget • limited budget • ...
przyimek + budget
Kolokacji: 19
over budget • under budget • of one's budget • within one's budget • out of one's budget • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.