"budget authority" — Słownik kolokacji angielskich

budget authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza budżetowa
  1. budget rzeczownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And will you give the new director sweeping budget authority?

    Podobne kolokacje: