"budget compromise" — Słownik kolokacji angielskich

budget compromise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tani kompromis
  1. budget rzeczownik + compromise rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There are some alternatives if a grand budget compromise cannot be reached.

powered by  eTutor logo