"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast rzeczownik

rzeczownik + broadcast
Kolokacji: 67
radio broadcast • television broadcast • news broadcast • station broadcast • TV broadcast • ...
broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 106
broadcast network • broadcast station • broadcast journalism • broadcast license • broadcast right • broadcast television • ...
broadcast + czasownik
Kolokacji: 23
broadcast begins • broadcast features • broadcast lives • broadcast includes • broadcast shows • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 24
see all broadcasts • make one's broadcast • begin broadcasts • receive broadcasts • carry broadcasts • ...
przymiotnik + broadcast
Kolokacji: 67
live broadcast • original broadcast • national broadcast • American broadcast • initial broadcast • local broadcast • digital broadcast • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. live broadcast = emisja na żywo, audycja nadawana na żywo live broadcast
2. original broadcast = pierwotny program original broadcast
3. national broadcast = krajowy program national broadcast
4. American broadcast = Amerykański program American broadcast
5. initial broadcast = program pierwszej litery initial broadcast
6. local broadcast = miejscowy program local broadcast
7. digital broadcast = cyfrowy program digital broadcast
8. final broadcast = ostatni program final broadcast
10. weekly broadcast = tygodniowy program weekly broadcast
11. special broadcast = specjalny program special broadcast
12. daily broadcast = codzienny program daily broadcast
przyimek + broadcast
Kolokacji: 16
for broadcast • in one's broadcast • to broadcasts • with broadcasts • during the broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.