ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bridge" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bridge rzeczownik

rzeczownik + bridge
Kolokacji: 180
Brooklyn Bridge • stone bridge • suspension bridge • railway bridge • London Bridge • railroad bridge • Stamford Bridge • ...
bridge + rzeczownik
Kolokacji: 89
bridge crew • bridge player • Bridge Street • bridge deck • bridge loan • Contract Bridge League • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. bridge crew = załoga brydżowa bridge crew
2. bridge player = brydżysta (osoba grająca w brydża) bridge player
3. Bridge Street = Ulica brydżowa Bridge Street
4. bridge deck = nawierzchnia mostowa bridge deck
5. bridge loan = kredyt pomostowy (krótkoterminowa pożyczka brana pomiędzy dwiema transakcjami) bridge loan
7. bridge construction = budownictwo mostowe bridge construction
8. bridge builder = robotnik budowlany brydżowy bridge builder
10. bridge project = projekt brydżowy bridge project
11. bridge club = klub brydżowy bridge club
12. bridge game = gra brydżowa bridge game
13. bridge design = projekt brydżowy bridge design
14. bridge structure = struktura brydżowa bridge structure
bridge + czasownik
Kolokacji: 71
bridge connects • bridge crosses • bridge spans • bridge linking • bridge opens • bridge carries • bridge replaces • bridge collapses • ...
czasownik + bridge
Kolokacji: 70
play bridge • bridge is replaced • bridge is rebuilt • burn one's bridges • cross the bridge • bridge is built • bridge is demolished • ...
przymiotnik + bridge
Kolokacji: 107
wooden bridge • covered bridge • narrow bridge • concrete bridge • old bridge • new bridge • small bridge • historic bridge • long bridge • ...
przyimek + bridge
Kolokacji: 30
including bridges • such as bridges • across the bridge • onto the bridge • under the bridge • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.