ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bridge" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bridge rzeczownik

rzeczownik + bridge
Kolokacji: 180
Brooklyn Bridge • stone bridge • suspension bridge • railway bridge • London Bridge • railroad bridge • Stamford Bridge • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. Brooklyn Bridge = most Brookliński (most w Nowym Jorku) Brooklyn Bridge
6. railroad bridge = wiadukt kolejowy railroad bridge
7. Stamford Bridge = Stamford Most Stamford Bridge
8. Manhattan Bridge = Manhattan Most Manhattan Bridge
9. Williamsburg Bridge = Williamsburg Most Williamsburg Bridge
10. land bridge = droga lądowa land bridge
11. Jeff Bridge = Jeff Most Jeff Bridge
12. iron bridge = most żelazny iron bridge
13. toll bridge = most płatny toll bridge
14. road bridge = most drogowy road bridge
15. Bay Bridge = Most laurowy Bay Bridge
16. pontoon bridge = most pontonowy pontoon bridge
17. bridge of one's nose = most z czyjś nos bridge of one's nose
19. swing bridge = most obrotowy swing bridge
20. Tower Bridge = Most Wieżowy (w Londynie) Tower Bridge
22. truss bridge = most kratowy truss bridge
23. Trent Bridge = Trent Most Trent Bridge
24. rail bridge = most kolejowy rail bridge
26. George Washington Bridge = George Washington Bridge George Washington Bridge
27. Waterloo Bridge = Waterloo Most Waterloo Bridge
28. Westminster Bridge = Westminster Most Westminster Bridge
31. rope bridge = most linowy rope bridge
32. Memorial Bridge = Pomnik Most Memorial Bridge
35. lift bridge = most podnoszony lift bridge
36. river bridge = most na rzece river bridge
37. foot bridge = stopa most foot bridge
38. Lloyd Bridge = Lloyd Most Lloyd Bridge
39. bridge of one's ship = most z czyjś statek bridge of one's ship
bridge + rzeczownik
Kolokacji: 89
bridge crew • bridge player • Bridge Street • bridge deck • bridge loan • Contract Bridge League • ...
bridge + czasownik
Kolokacji: 71
bridge connects • bridge crosses • bridge spans • bridge linking • bridge opens • bridge carries • bridge replaces • bridge collapses • ...
czasownik + bridge
Kolokacji: 70
play bridge • bridge is replaced • bridge is rebuilt • burn one's bridges • cross the bridge • bridge is built • bridge is demolished • ...
przymiotnik + bridge
Kolokacji: 107
wooden bridge • covered bridge • narrow bridge • concrete bridge • old bridge • new bridge • small bridge • historic bridge • long bridge • ...
przyimek + bridge
Kolokacji: 30
including bridges • such as bridges • across the bridge • onto the bridge • under the bridge • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.