ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bridge" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bridge rzeczownik

rzeczownik + bridge
Kolokacji: 180
Brooklyn Bridge • stone bridge • suspension bridge • railway bridge • London Bridge • railroad bridge • Stamford Bridge • ...
bridge + rzeczownik
Kolokacji: 89
bridge crew • bridge player • Bridge Street • bridge deck • bridge loan • Contract Bridge League • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) crew, table
Kolokacji: 2
1. bridge loan = kredyt pomostowy (krótkoterminowa pożyczka brana pomiędzy dwiema transakcjami) bridge loan
2. bridge game = gra brydżowa bridge game
3. bridge section = dział brydżowy bridge section
4. bridge line = linia brydżowa bridge line
5. bridge closing = zamknięcie brydżowe bridge closing
(9) officer, speaker, pickup
Kolokacji: 3
(10) toll, collapse, Incident
Kolokacji: 3
(11) rail, wing, railing, tender
Kolokacji: 4
(12) repair, light, area
Kolokacji: 3
(15) position, station, site, chair
Kolokacji: 4
(16) River, Creek
Kolokacji: 2
(18) window, hatch, opening, gap
Kolokacji: 4
(19) girder, timber
Kolokacji: 2
(20) Crane, columnist
Kolokacji: 2
bridge + czasownik
Kolokacji: 71
bridge connects • bridge crosses • bridge spans • bridge linking • bridge opens • bridge carries • bridge replaces • bridge collapses • ...
czasownik + bridge
Kolokacji: 70
play bridge • bridge is replaced • bridge is rebuilt • burn one's bridges • cross the bridge • bridge is built • bridge is demolished • ...
przymiotnik + bridge
Kolokacji: 107
wooden bridge • covered bridge • narrow bridge • concrete bridge • old bridge • new bridge • small bridge • historic bridge • long bridge • ...
przyimek + bridge
Kolokacji: 30
including bridges • such as bridges • across the bridge • onto the bridge • under the bridge • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.