"present bridge" — Słownik kolokacji angielskich

present bridge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny most
  1. present przymiotnik + bridge rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was located south east of the present bridge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo