ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bridge" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bridge rzeczownik

rzeczownik + bridge
Kolokacji: 180
Brooklyn Bridge • stone bridge • suspension bridge • railway bridge • London Bridge • railroad bridge • Stamford Bridge • ...
bridge + rzeczownik
Kolokacji: 89
bridge crew • bridge player • Bridge Street • bridge deck • bridge loan • Contract Bridge League • ...
bridge + czasownik
Kolokacji: 71
bridge connects • bridge crosses • bridge spans • bridge linking • bridge opens • bridge carries • bridge replaces • bridge collapses • ...
czasownik + bridge
Kolokacji: 70
play bridge • bridge is replaced • bridge is rebuilt • burn one's bridges • cross the bridge • bridge is built • bridge is demolished • ...
przymiotnik + bridge
Kolokacji: 107
wooden bridge • covered bridge • narrow bridge • concrete bridge • old bridge • new bridge • small bridge • historic bridge • long bridge • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(2) covered, white, washed-out
Kolokacji: 3
(3) narrow, collapsed
Kolokacji: 2
(4) concrete, parallel, iconic
Kolokacji: 3
(9) high, nasal
Kolokacji: 2
(10) original, cultural
Kolokacji: 2
(11) only, single, pedestrian-only
Kolokacji: 3
(12) major, cable-stayed, ornate
Kolokacji: 3
(13) arched, curved, vertical
Kolokacji: 3
(14) natural, unfinished, rude
Kolokacji: 3
(17) famous, notable, infamous
Kolokacji: 3
(18) wide, enclosed, cramped, open
Kolokacji: 4
(19) international, dental, local
Kolokacji: 3
(20) entire, whole
Kolokacji: 2
(22) arch, upper
Kolokacji: 2
(23) movable, portable
Kolokacji: 2
(24) one-lane, similar
Kolokacji: 2
(26) separate, free
Kolokacji: 2
1. separate bridge = oddzielny most separate bridge
2. free bridge = wolny most free bridge
przyimek + bridge
Kolokacji: 30
including bridges • such as bridges • across the bridge • onto the bridge • under the bridge • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.