ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bridge" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bridge rzeczownik

rzeczownik + bridge
Kolokacji: 180
Brooklyn Bridge • stone bridge • suspension bridge • railway bridge • London Bridge • railroad bridge • Stamford Bridge • ...
bridge + rzeczownik
Kolokacji: 89
bridge crew • bridge player • Bridge Street • bridge deck • bridge loan • Contract Bridge League • ...
bridge + czasownik
Kolokacji: 71
bridge connects • bridge crosses • bridge spans • bridge linking • bridge opens • bridge carries • bridge replaces • bridge collapses • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) connect, link, join, close
Kolokacji: 4
(3) open, reopen
Kolokacji: 2
(6) go, exist, survive, last
Kolokacji: 4
1. bridge stands = most stoi bridge stands
2. bridge remains = most pozostaje bridge remains
3. bridge consists = most składa się bridge consists
4. bridge looks = most wygląda bridge looks
5. bridge takes = most bierze bridge takes
6. bridge appears = most pojawia się bridge appears
8. bridge needs = most potrzebuje bridge needs
9. bridge seems = most wydaje się bridge seems
10. bridge requires = most wymaga bridge requires
11. bridge rises = most wzrasta bridge rises
12. bridge lies = most leży bridge lies
13. bridge looms = most wyłania się bridge looms
(10) destroy, burn
Kolokacji: 2
(11) sway, tremble, shudder, shake
Kolokacji: 4
czasownik + bridge
Kolokacji: 70
play bridge • bridge is replaced • bridge is rebuilt • burn one's bridges • cross the bridge • bridge is built • bridge is demolished • ...
przymiotnik + bridge
Kolokacji: 107
wooden bridge • covered bridge • narrow bridge • concrete bridge • old bridge • new bridge • small bridge • historic bridge • long bridge • ...
przyimek + bridge
Kolokacji: 30
including bridges • such as bridges • across the bridge • onto the bridge • under the bridge • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.