"stone bridge" — Słownik kolokacji angielskich

stone bridge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kamienny most
  1. stone rzeczownik + bridge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We turned left and soon came to a stone bridge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo