BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
  • Others, like the woman earlier, were beginning to challenge his authority.
  • "Not one of the other Families has ever challenged our authority."
  • But he won't let Alexander challenge his authority on anything.
  • But I see how my public conduct of the matter appeared to challenge your authority.
  • Here was the human who presumed to challenge his authority!
  • He took special care not to challenge the sergeant's authority or force him to lose face in front of his men.
  • Now there is no need for them to challenge authority.
  • She remembered him especially because he had challenged Peter's authority.
  • Should the state plan conflict with Washington's agenda, the states are ready and willing to challenge federal authority.
4. request authority = władza prośby request authority
(5) undermine, weaken, obey
Kolokacji: 3
(7) exceed, lose, regain, pass
Kolokacji: 4
(18) abuse, accuse, charge, attack
Kolokacji: 4
(19) impose, enforce
Kolokacji: 2
(20) negotiate, confer, consult
Kolokacji: 3
(22) cooperate, collaborate
Kolokacji: 2
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.