Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"act" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

act rzeczownik

rzeczownik + act
Kolokacji: 374
opening act • Information Act • Education Act • balancing act • Disabilities Act • Water Act • Patriot Act • Reinvestment Act • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. opening act = support (występ muzyczny poprzedzający występ gwiazdy) opening act
3. Education Act = ustawa o szkolnictwie, ustawa o edukacji Education Act
4. balancing act = próba godzenia sprzecznych interesów, gimnastykowanie się balancing act
5. Water Act = Ustawa na wodę Water Act
7. Patriot Act = ustawa amerykańska uchwalona w 2001 roku w wyniku zamachu na WTC Patriot Act
8. Reinvestment Act = Reinwestycja ustawa Reinvestment Act
9. Copyright Act = ustawa o prawie autorskim Copyright Act
10. Reform Act = Ustawa reformatorska Reform Act
11. sex act = akt płciowy (stosunek płciowy) sex act
12. Privacy Act = Prywatność ustawa Privacy Act
13. Marriage Act = Małżeństwo ustawa Marriage Act
14. Recovery Act = Powrót do zdrowia ustawa Recovery Act
15. Telecommunications Act = Ustawa telekomunikacyjna Telecommunications Act
16. class act = osoba pierwszej klasy, osoba z klasą (np. pod względem talentu lub zachowania) class act
17. support act = support (występ muzyczny poprzedzający występ gwiazdy) support act
18. Land Act = Ustawa ziemska Land Act
19. Government Act = Ustawa rządowa Government Act
20. solo act = akt sola solo act
21. Voting Rights Act = Prawa wyborcze ustawa Voting Rights Act
23. Security Act = Ustawa związana z bezpieczeństwem Security Act
24. hunting act = akt polowania hunting act
25. Constitution Act = Konstytucja ustawa Constitution Act
26. USA Patriot Act = USA Patriota ustawa USA Patriot Act
27. comedy act = akt komedii comedy act
28. Republic Act = Republika ustawa Republic Act
29. riot act = akt zamieszek riot act
30. Act of the New Legislature = Ustawa Nowego Zgromadzenia Ustawodawczego Act of the New Legislature
31. Tax Reform Act = Podatek ustawa reformatorska Tax Reform Act
32. Rehabilitation Act = Ustawa związana z rehabilitacją Rehabilitation Act
33. act of defiance = wyrażenie sprzeciwu act of defiance
34. act of kindness = dobry uczynek act of kindness
35. bond act = akt więzi bond act
36. act of sabotage = akt sabotażu act of sabotage
37. cabaret act = czyn kabaretowy cabaret act
38. Data Protection Act = Ustawa o ochronie danych Data Protection Act
39. act of terrorism = działanie terrorystyczne, akt terrorystyczny act of terrorism
41. act of vandalism = akt wandalizmu act of vandalism
42. Act of revenues = Ustawa przychodów Act of revenues
44. Espionage Act = Szpiegostwo ustawa Espionage Act
45. Control Act = Ustawa kontrolująca Control Act
46. act of revenge = akt zemsty act of revenge
47. Stamp Act = Ustawa znaczków Stamp Act
49. act of faith = akt wiary act of faith
50. Justice Act = Sprawiedliwość ustawa Justice Act
51. Ireland Act = Irlandia ustawa Ireland Act
54. act of God = siła wyższa act of God
55. act of bravery = akt odwagi act of bravery
56. Abuse Act = Nadużycie ustawa Abuse Act
57. Sister Act = Ustawa bliźniacza Sister Act
58. act of war = akt wojenny act of war
59. act of love = akt miłości act of love
60. Reorganization Act = Reorganizacja ustawa Reorganization Act
61. act of courage = akt odwagi act of courage
62. Sherman Antitrust Act = Sherman Antytrustowa ustawa Sherman Antitrust Act
63. Homestead Act = ustawa o gospodarstwach rolnych (uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1862 roku) Homestead Act
64. Act of Union = Ustawa Unii Act of Union
65. Accountability Act = Odpowiedzialność ustawa Accountability Act
66. Employment Act = Ustawa o zatrudnieniu Employment Act
67. Exclusion Act = Wykluczenie ustawa Exclusion Act
68. act of terror = akt terroru act of terror
69. headline act = akt nagłówka headline act
70. Budget Act = Ustawa budżetowa Budget Act
71. Sedition Act = Podburzanie ustawa Sedition Act
72. act of will = akt woli act of will
73. Service Act = Ustawa służbowa Service Act
74. Transport Act = Ustawa transportowa Transport Act
75. Act of several Index = Ustawa z kilka Indeks Act of several Index
76. rock act = akt rockowy rock act
77. India Act = Indie ustawa India Act
78. Health Act = Ustawa zdrowotna Health Act
79. circus act = sztuczka cyrkowa, numer cyrkowy circus act
81. Finance Act = ustawa budżetowa Finance Act
83. stage act = akt sceniczny stage act
84. Energy Act = Ustawa energetyczna Energy Act
85. Crime Act = Ustawa kryminalna Crime Act
86. Housing Act = Ustawa mieszkaniowa Housing Act
87. Kansas-Nebraska Act = Kansas-Nebraska ustawa Kansas-Nebraska Act
88. Sherman Act = Sherman ustawa Sherman Act
89. nightclub act = akt nocnego klubu nightclub act
90. Taft-Hartley Act = Taft-Hartley ustawa Taft-Hartley Act
91. act of heroism = akt bohaterstwa, czyn bohaterski act of heroism
93. tax act = akt podatku tax act
94. act of murder = akt morderstwa act of murder
95. Wilderness Act = Pustkowie ustawa Wilderness Act
96. Statute Law Revision Act = Prawo stanowione Korekta ustawa Statute Law Revision Act
97. Equality Act = Ustawa o równouprawnieniu Equality Act
98. novelty act = zabawny akt novelty act
99. act of the General Assembly = ustawa zgromadzenia ogólnego act of the General Assembly
act + rzeczownik
Kolokacji: 13
Act Index • Act Data U.S. Department • Recovery Act Grant • Republic Act No. • Act I • ...
act + czasownik
Kolokacji: 138
Act requires • Act allows • Act provides • Act establishes • Act creates • act includes • act gives • act makes • act takes • act comes • ...
czasownik + act
Kolokacji: 120
commit acts • perform acts • get one's act • violate the Federal Act • clean up one's act • feature acts • include acts • ...
przymiotnik + act
Kolokacji: 410
criminal act • final act • terrorist act • sexual act • violent act • illegal act • simple act • homosexual act • official act • musical act • ...
przyimek + act
Kolokacji: 29
behind Act • against acts • between acts • through acts • of acts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.