"Disabilities Act" — Słownik kolokacji angielskich

Disabilities Act kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niepełnosprawności ustawa
  1. disability rzeczownik + act rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Doubtless the disability act will be abused by some workers.

powered by  eTutor logo