Kursy angielskiego | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"argument" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "argument" po polsku
rzeczownik
 1. kłótnia, sprzeczka [COUNTABLE]
  They've just had another argument. (Oni właśnie mieli kolejną kłótnię.)
  We have the occasional argument, but for most of the time we get on. (Czasem się kłócimy, ale przez większość czasu dobrze się dogadujemy.)
  link synonimy: quarrel, fight, falling-out
 2. argument [COUNTABLE]
  His argument didn't convince me. (Jego argument nie przekonał mnie.)
  What are the arguments against it? (Jakie są argumenty przeciwko temu?)
  The judge rejected their arguments. (Sędzia odrzucił ich argumenty.)
 3. dyskusja, spór [UNCOUNTABLE]
 4. rozumowanie, argumentacja [COUNTABLE]

argument rzeczownik

Of course, the same argument could be made about students.

Oczywiście, tak samo argument mógł być ustalony o studentach.

Even nature came into the argument, used by each side.

Nawet natura wchodziła do argumentu, użyty u każdy boku.

Other office workers who heard the argument called the police.

Inni urzędnicy, którzy słyszeli argument telefonowali po policję.

Any argument would be with the back of her head.

Jakikolwiek argument byłby z tyłem swojej głowy.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "argument"

counterargument = kontrargument
argumentation = argumentacja, uzasadnienie
heated argument = gwałtowna kłótnia, zażarta kłótnia
compelling argument = argument nie do odparcia
legal argument = argumentacja prawna
valid argument = sensowny argument
line of argument = argumentacja
flabby arguments = słabe argumenty
impervious to argument = głuchy na argumenty
furious argument = zaciekły spór
action argument = argument akcji
named argument = argument nazwany
settle an argument = rozstrzygnąć kłótnię

"argument" po angielsku — Słownik polsko-angielski

argument [COUNTABLE]
rzeczownik
 1. argument ****

  His argument didn't convince me. (Jego argument nie przekonał mnie.)
  What are the arguments against it? (Jakie są argumenty przeciwko temu?)
  The judge rejected their arguments. (Sędzia odrzucił ich argumenty.)
 2. debating point

argument, powód [COUNTABLE]
rzeczownik
 1. case *****

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "argument"

dobitny = strong
możliwy do obrony = defensible
nierozstrzygnięty = indecisive
decydujący argument, rozstrzygający argument = clincher , także: clencher
sofizmat = sophistry
argument operacji = operand
sensowny argument = valid argument
zakwestionować = gainsay
argument nie do odparcia = compelling argument
argument akcji = action argument
argument nazwany = named argument