Kursy angielskiego | Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"argument" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "argument" po polsku
rzeczownik
 1. kłótnia, sprzeczka [COUNTABLE]
  They've just had another argument. (Oni właśnie mieli kolejną kłótnię.)
  We have the occasional argument, but for most of the time we get on. (Czasem się kłócimy, ale przez większość czasu dobrze się dogadujemy.)
  ! synonimy: quarrel, fight, falling-out
 2. argument [COUNTABLE]
  His argument didn't convince me. (Jego argument nie przekonał mnie.)
  What are the arguments against it? (Jakie są argumenty przeciwko temu?)
  The judge rejected their arguments. (Sędzia odrzucił ich argumenty.)
 3. dyskusja, spór [UNCOUNTABLE]
 4. rozumowanie, argumentacja [COUNTABLE]

argument rzeczownik

Of course, the same argument could be made about students.

Oczywiście, tak samo argument mógł być ustalony o studentach.

Even nature came into the argument, used by each side.

Nawet natura wchodziła do argumentu, użyty u każdy boku.

Other office workers who heard the argument called the police.

Inni urzędnicy, którzy słyszeli argument telefonowali po policję.

Any argument would be with the back of her head.

Jakikolwiek argument byłby z tyłem swojej głowy.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "argument"

argumentation = argumentacja, uzasadnienie
heated argument = gwałtowna kłótnia, zażarta kłótnia
legal argument = argumentacja prawna
compelling argument = argument nie do odparcia
valid argument = sensowny argument
line of argument = argumentacja
named argument = argument nazwany
furious argument = zaciekły spór
action argument = argument akcji
impervious to argument = głuchy na argumenty
flabby arguments = słabe argumenty
settle an argument = rozstrzygnąć kłótnię
generic type argument = argument typu ogólnego
punch holes in somebody's argument = wytykać komuś błędy w argumentacji
have an argument with somebody = pokłócić się z kimś
We've had an argument. = Pokłóciliśmy się.
complex number argument = argument liczby zespolonej
for the sake of argument = na potrzeby dyskusji
I understand your argumentation, sir. = Rozumiem pana argumentację.
circular argument , circular logic , circular reasoning = rozumowanie cyrkularne (tzw. błąd koła)

"argument" po angielsku — Słownik polsko-angielski

argument [COUNTABLE]
rzeczownik
 1. argument ****

  His argument didn't convince me. (Jego argument nie przekonał mnie.)
  What are the arguments against it? (Jakie są argumenty przeciwko temu?)
  The judge rejected their arguments. (Sędzia odrzucił ich argumenty.)
 2. debating point

argument, powód [COUNTABLE]
rzeczownik
 1. case *****

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "argument"

argument operacji = operand
sensowny argument = valid argument
argument nie do odparcia = compelling argument
argument nazwany = named argument
argument akcji = action argument
argument typu ogólnego = generic type argument
argument za czymś = case for something
argument liczby zespolonej = complex number argument