Kursy angielskiego | Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"argument" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do argument po polsku
rzeczownik
 1. kłótnia, sprzeczka Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  They've just had another argument. (Oni właśnie mieli kolejną kłótnię.) Dodaj do powtórek w eTutor
  We have the occasional argument, but for most of the time we get on. (Czasem się kłócimy, ale przez większość czasu dobrze się dogadujemy.) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. argument Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  His argument didn't convince me. (Jego argument nie przekonał mnie.) Dodaj do powtórek w eTutor
  What are the arguments against it? (Jakie są argumenty przeciwko temu?) Dodaj do powtórek w eTutor
  The judge rejected their arguments. (Sędzia odrzucił ich argumenty.) Dodaj do powtórek w eTutor
 3. dyskusja, spór Dodaj do powtórek w eTutor [UNCOUNTABLE]
 4. rozumowanie, argumentacja Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]

argument rzeczownik

Of course, the same argument could be made about students.

Oczywiście, tak samo argument mógł być ustalony o studentach.

Even nature came into the argument, used by each side.

Nawet natura wchodziła do argumentu, użyty u każdy boku.

Other office workers who heard the argument called the police.

Inni urzędnicy, którzy słyszeli argument telefonowali po policję.

Any argument would be with the back of her head.

Jakikolwiek argument byłby z tyłem swojej głowy.

Pytania i odpowiedzi - argument

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - argument
compelling argument = argument nie do odparcia
heated argument = gwałtowna kłótnia, zażarta kłótnia
legal argument = argumentacja prawna
valid argument = sensowny argument
line of argument = argumentacja
argumentation = argumentacja, uzasadnienie
furious argument = zaciekły spór
action argument = technical argument akcji
named argument = technical argument nazwany
settle an argument = rozstrzygnąć kłótnię
generic type argument = technical argument typu ogólnego
We've had an argument. = Pokłóciliśmy się.
complex number argument = argument liczby zespolonej
impervious to argument = formal głuchy na argumenty
have an argument with sb = pokłócić się z kimś
for the sake of argument = spoken na potrzeby dyskusji
punch holes in sb's argument = wytykać komuś błędy w argumentacji
circular argument , circular logic , circular reasoning = rozumowanie cyrkularne (tzw. błąd koła)
flabby arguments = słabe argumenty
I understand your argumentation, sir. = Rozumiem pana argumentację.

"argument" po angielsku - Słownik polsko-angielski

argument = argument (+1 inne znaczenie)
argument za czymś = case for sth
sensowny argument = valid argument
argument nie do odparcia = compelling argument
argument akcji = action argument
argument nazwany = named argument
argument typu ogólnego = generic type argument
argument liczby zespolonej = complex number argument