"zauroczyć się kimś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zauroczyć się kimś" po polsku

zauroczyć się kimś

 1. become infatuated with somebody
czasownik
 1. charm ** , także: charme dawne użycie
  • omamić, zauroczyć (np. słowami, urodą)
   He is charmed with her beauty. (On jest zauroczony jej urodą.)
   Don't allow him to charm you with his nice words. (Nie pozwól mu, aby cię omamił miłymi słowami.)
   He will try to charm you with his promises. Be careful. (Będzie próbował cię omamić swoimi obietnicami. Uważaj.)
 2. captivate
  • zniewolić, zniewalać, urzec, urzekać, zauroczyć
   With her beauty and charm, she captivated everybody. (Swoim pięknem i wdziękiem zniewalała każdego.)
   His witty speech captivated the audience. (Jego błyskotliwe przemówienie oczarowało widownię.)
   Her warmth and kindness were captivating. (Jej ciepło i dobroć były urzekające.)
 3. mesmerize AmE , mesmerise BrE
 4. enchant
 5. enthral BrE , enthrall AmE , także: inthral , także: inthrall
 6. infatuate
 7. besot , także: besott

Powiązane zwroty — "zauroczyć się kimś"

rzeczownik
urok = charm , także: charme dawne użycie +12 znaczeń
uroczysko = wilderness +2 znaczenia
zauroczenie = fascination +4 znaczenia